Penis

Responsive image
Korpus Spongiosum Penis. Perbesaran 40x. H&E.

Penis merupakan saluran keluarnya urin dan cairan semen, serta berfungsi sebagai alat kopulasi. Penis tersusun atas tiga bangunan erektil silindris yang terdiri atas satu pasang korpus kavernosum, dan satu korpus spongiosum. Gambar diatas menunjukkan korpus spongiosum. Korpus spongiosum penis membungkus lumen uretra. Di antara korpus spogiosum terdapat kelenjar Littre. Korpus spongiosum dilingkupi oleh lapisan otot polos sirkuar dan longotudinal. Di sebelah lapisan otot polos terdapat selubung fibrosa yaitu tunika albuginea sebagai lapisan terluar dari korpus spongiosum penis.